Nieśmiertelny

« W dowód wdzięczności za głębokie wzruszenia, jakich dostarczył pan amerykańskiej duszy swoim talentem i dobroczynnością, w pełni zasłużył pan na miano nieśmiertelnego naszych czasów. » Franklin D. Roosevelt, 1941 r.

« Współczesny nieśmiertelny »

Po Polsce i Szwajcarii Stany Zjednoczone są jakby trzecią ojczyzną Ignacego Paderewskiego. To tu odbywa pamiętne tournée, kupuje rancza na Zachodnim Wybrzeżu, znajduje nadzwyczajny odzew dla polskiej sprawy i bazę dla swojej działalności w najcięższych czasach. Ma posłuch u prezydentów, którzy zasięgają jego rady, a także składają mu hołd jak jednemu ze swoich – aż po ostatnią drogę.