Towarzystwo Przyjaciół Muzeum Paderewskiego ma na celu:
  • popieranie działalności Fundacji im. Paderewskiego poprzez organizację koncertów, konferencji, wystaw czasowych;
  • wzbogacanie kolekcji Muzeum Paderewskiego poprzez zakupy fotografii, manuskryptów, partytur;
  • rozszerzanie swojej działalności.

Aktualny skład Komitetu:
Prezes
Mecenas Steven Kubler
Sekretarz
Pani Sylvette Lambercy
Skarbnik
Pani Sandra Palmieri
Wiceprezes
Pan Gilbert Rapin
Członek ex officio
Pani Vera Michalski / Prezes Fundacji im. Paderewskiego
Członkowie
Pan Gilbert Bezençon
Pani Caroline Gebhard