Źródła i prawa autorskie

Wszystkie materiały ilustracyjne tej strony, jeśli nie zaznaczono inaczej, pochodzą ze zbiorów i archiwów Muzeum Paderewskiego w Morgès. Ich referencje widnieją na fiszkach wirtualnego muzeum.

Eksponaty, fotografie i dokumenty reprodukowane w tym wirtualnym muzeum pochodzą, chyba że zaznaczono inaczej, ze zbiorów i archiwum Muzeum Paderewskiego w Morges. Wszystkie prawa do nich są zastrzeżone, nie mogą być one kopiowane, pobierane lub powielane bez uprzedniego zezwolenia. Pomimo poczynionych poszukiwań wiele nazwisk autorów fotografii, właścicieli praw autorskich i inne dane pozostają nieznane. Zainteresowane osoby lub instytucje z góry za to przepraszamy i prosimy o kontakt z dyrekcją Muzeum.